Diaphragm Seal Service

Diaphragm Seal Service

Op onze werkplaats kunnen wij alle type diaphragm seals (membraan afdichtingen) repareren, vullen en kalibreren.

De tussenliggende vloeistof tussen een diaphragm en een drukmeter instrument is compleet gevuld met een vulvloeistof die makkelijk kan lekken door een gebroken/gescheurde afdichting. Defecte afdichtingen kunnen gemakkelijk gemaakt en geassembleerd worden door middel van onze high-tech apparatuur.

Een extra service die GMS Instruments aanbiedt is de Kalibratie en Certificatie van deze diaphragm seals bij zowel nieuwe als gerepareerde afdichtingen. Met deze service kunnen wij een totaalpakket aan service voor diaphragm seals aanbieden met de zelfde gegarandeerde kwaliteit als WIKA.

Onze services