GMS Instruments levert brandstofbesparing installaties

28 June 2018

GMS Instruments heeft als onafhankelijke expert in samenwerking met het CLINSH project en de Europese Unie diverse binnenvaart schepen voorzien van nieuwe brandstofbesparing installaties. Deze tender is voorgekomen vanuit het CLINSH project. Het CLINSH (CLean INland SHipping) is een  project waarin emissie-reducerende technologieën en alternatieve brandstoffen in de praktijk worden getest. De praktijktest geeft waardevolle informatie over de effectiviteit en operationele kosten.

Het hoofddoel van CLINSH is om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Het CLINSH project wordt gefinancierd door Het CLINSH project is een samenwerking tussen 17 partners uit vier Europese landen, waaronder universiteiten, havenautoriteiten, lokale overheden en private bedrijven. CLINSH maakt gebruik van cofinanciering van het Europese LIFE programma.

GMS Instruments is door de Europese Unie en CLINSH project aangewezen als onafhankelijk expert op het gebiedt van brandstofbesparing en milieu management. Voor deelnamen aan het CLINSH project of meer informatie over brandstof en milieu management, neem dan contact met ons op.